2013-12-20

Bertsoaldiak . Barakaldo-BEC: Hezkuntzaren munduan bagoaz aurrera.

Puntua:
Hezkuntzaren munduan
bagoaz aurrera.

Sarriegi:
Hala diozu baina
egia ote da?
Nere ustez baikoaz
bastante atzera
igual historiaurrera
iritsiko gera.

Puntua:
Badaukagu oraindik
non ta zer ikasi.

Sarriegi:
Ba orduan Madrila
begira ez hasi
Wertek bere legea
du ekarrarazi
eta ez digu egin
horrenbeste grazi.

Puntua:
Jarraitu behar dugu
despistatu gabe.

Sarriegi:
Egitekotan geure
buruaren alde
hori lehen ere ondo
ikasiak gaude
izan behar dugu gure
Hezkuntzaren jabe.

No comments:

Post a Comment